″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

DIRECT INSCHRIJVEN

PRIJS

€105,00

LOCATIE

Bijscholingscentrum Lokaal 1
Fruitweg 22 H
2321 GK, Leiden

CURSUSDAGEN

Woensdag, 16 Mei 2018 | 13:30 - 16:30

betalingsvoorwaarden deelnemer

MEER INFORMATIE NODIG?

Wet BIG praktische vaardigheid: Sonde en PEG

Bijscholingscentrum Lokaal 1, Leiden

Woensdag, 16. Mei 2018, 13:30 - 16:30

Wet BIG en praktische vaardigheid: Sonde en PEG

Bekwaam zijn is een combinatie van kennis en kunde. Tijdens deze bijscholing worden diverse handelingen m.b.t. Sonde en PEG praktisch getoetst aan de hand van onze protocollen.

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Vaardigheidstoets
  • Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen
  • Verwisselen van een PEG sonde
  • Sondevoeding toedienen via een sonde
  • Medicatie toedienen via een sonde
  • Verzorgen van een neus- en een PEG sonde

De theorie wordt in deze les niet behandeld. Tijdens het toetsen van de praktische vaardigheid wordt wel het theoretisch inzicht beoordeeld. 

Na afloop van de bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat.


Doelgroep: Niveau 3,Niveau 4


Punten kwaliteitsregister: 3