″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

DIRECT INSCHRIJVEN

PRIJS

€349,00

LOCATIE

Bijscholingscentrum Lokaal 1
Fruitweg 22 H
2321 GK, Leiden

CURSUSDAGEN

Maandag, 03 December 2018 | 09:30 - 16:00

betalingsvoorwaarden deelnemer

MEER INFORMATIE NODIG?

Carrousel Infuustherapie PICC/PAC (Niveau 4 - 5)

Bijscholingscentrum Lokaal 1, Leiden

Maandag, 03. December 2018, 09:30 - 16:00

Carrousel Infuustherapie PICC/PAC


Technologische ontwikkelingen zorgen voor meer infuustherapieën in de thuissituatie. Dit vraagt om meer kennis en kunde om op verantwoorde manier de zorg rondom de diverse therapieën en toedieningswegen uit te voeren. De bijscholing wordt vooraf gegaan door drie e-learningmodules. Deze modules bevatten een eindtoets en moeten met een voldoende worden afgesloten. 


Theoretische voorbereiding middels e-learning modules duurt ca. 2 uur per module:

  • Inbrengen perifere infuuscanule*
  • Centraal veneuze catheter*
  • Poortkatheter*
Het behaalde certificaat moet de deelnemer op de Carrouseldag meenemen.

Tijdens de Carrouseldag is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de theorie en worden onderstaande deelvaardigheden geoefend en getoetst.


Onderwerpen die geoefend en getoetst worden, zijn:

  • PICC verzorgen
  • PAC verzorgen
  • Midline verzorgen
  • Venflon inbrengen en verzorgen
  • Toedienen van medicatie

 

*Punten Kwaliteistregister worden alleen toegekend wanneer de module met een voldoende wordt afgerond.


Na afloop van de volledige bijscholing ontvangt de deelnemer een certificaat.


Punten kwaliteitsregister: 12