Ziekteleer: Pijnbestrijding & Symptoombehandeling

Ziekteleer: Pijnbestrijding & Symptoombehandeling

De arts zal - vanuit de specifieke context dat de zorgvrager in de laatste levensfase verkeert - aan de hand van de professionele standaard moeten bepalen of een symptoom behandelbaar of onbehandelbaar is. De indicatiestelling voor palliatieve sedatie is daarmee een medische beslissing. Daarnaast is de mening van de zorgvrager van groot belang, in het bijzonder waar het gaat om de belasting en andere bijwerkingen van een behandeling. Het ligt dan voor de hand dat arts en zorgvrager gezamenlijk de balans opmaken of een symptoom refractair is of niet. Een behandeling kan voor de zorgvrager onaanvaardbaar zijn, wanneer de behandeling te belastend is en/of te weinig effect heeft binnen een redelijke termijn.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • (Refractaire) symptomen
  • Pijn
  • Misselijkheid
  • Vermoeidheid
  • Anorexie
  • Obstipatie
  • Angst

Doelgroep

  • Verzorgende IG
  • Verpleegkundige niveau 4
  • Verpleegkundige niveau 5

Methode

Klassikaal

Niveau

niveau 4

Duur

6 uur

Eerstvolgende scholingen
07
Jan
09:30
195.00   Leiden
05
Jul
09:30
195.00   Leiden