V. Wet BIG: PCA - pomp bij subcutaan infuus

V. Wet BIG: PCA - pomp bij subcutaan infuus

PCA (Patient Controled Analgesia) kan voor meerdere doeleinden worden ingezet, zoals toedienen van medicatie subcutaan, epiduraal of intraveneus. Tijdens deze bijscholing is er aandacht voor het instellen van de pomp en het inzetten van subcutaan gebruik. Deze pomp wordt vooral gebruikt voor continue toediening van medicatie met daarbij de mogelijkheid extra medicatie toe te dienen wanneer nodig. Als zorgprofessional is het belangrijk te weten welke observaties van belang zijn om optimalisering van de ingezette therapie te monitoren en indien nodig tijdig bij te stellen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Anatomie en fysiologie
  • Subcutaan Infuus
  • Instructie PCA-pomp
  • Medicatie toedienen via een PCA-pomp
  • Aandachtspunten en complicaties
  • Zorgaspecten
  • Evt. protocolswijzigingen indien van toepassing

Punten Kwaliteitsregister V&V: 3

Doelgroep

  • Verzorgende IG
  • Verpleegkundige niveau 4
  • Verpleegkundige niveau 5

Methode

Klassikaal

Niveau

niveau 4

Duur

3 uur

Eerstvolgende scholingen
15
Oct
09:30
105.00   Leiden