E-learning: Verpleegtechnische handeling Basismodule

E-learning: Verpleegtechnische handeling Basismodule

Na het maken van deze modules voldoet jouw basiskennis weer aan de eisen die aan jou als zorgprofessional gesteld worden.

Je hebt gekozen voor de Basismodule. Deze behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor alle VTH modules, zoals hygiëneregels, wetgeving en het beroepsgeheim.

Aan het einde van deze module volgt een aantal oefenvragen die je voorbereiden op de theorietoets. Nadat je de module hebt afgerond, kun je de online theorietoets starten. Na afronden van de theorietoets met een voldoende resultaat vind je het bijbehorende bewijsstuk in jouw eigen leeromgeving.

Wanneer de module ook geaccrediteerd is worden de punten automatisch bijgeschreven in jouw portfolio (wanneer jouw registratienummer van het Kwaliteitsregister V&V bekend is).Deze theorie toetsen zijn een zeer goede voorbereiding op onze praktische vaardigheidstoetsen en de Carrouseldagen (zie onze website: www.bijscholingscentrum.nl) 

Doelgroep

Methode

E-learning

Niveau

niveau 4

Duur

Inschrijven op deze e-learning bijscholing
Altijd beschikbaar
35.09   Online