E-Learning: Hypodermoclyse (n)

E-Learning: Hypodermoclyse (n)

Je hebt gekozen voor de module Hypodermoclyse. Deze module behandelt alle begrippen, vaardigheden en aspecten die gelden voor het verrichten van de verpleegtechnische handelingen inbrengen en verwijderen van hypodermoclyse.

Aan het einde van deze module volgt een aantal oefenvragen die je voorbereiden op de theorietoets.

Nadat je de module hebt afgerond, kun je de online theorietoets starten.

Doelgroep

Methode

E-learning

Niveau

niveau 4

Duur

Inschrijven op deze e-learning bijscholing
Altijd beschikbaar
35.09   Online