Algemeen: Omgaan met chemo in de thuiszorg

Algemeen: Omgaan met chemo in de thuiszorg

Het werken met cytostatica, de medicatie waarmee chemotherapie wordt gedaan, is niet geheel zonder risico. Wanneer een cliënt chemotherapie heeft gehad of cytostatica thuis gebruikt zijn deze schadelijke stoffen in uitscheidingsproducten als urine, ontlasting en wondvocht aanwezig. Omdat je als zorgprofessional vaker met deze stoffen in aanraking komt is het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Weet jij wat de risico’s zijn van het werken met cytostatica? Heb je voldoende houvast over hoe je veilig met deze gevaarlijke stoffen om kunt gaan? Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Wat is cytostatica
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
  • Handreiking "Veilig omgaan met cytostatica"
  • Zorgaspecten
  • Omgang met uitscheidingsproducten
  • Aandachtspunten verpleegtechnische vaardigheden
  • Voorlichting aan de zorgvrager en de mantelzorg

Punten Kwaliteitsregister V&V: 3

Doelgroep

  • Verzorgende IG
  • Verpleegkundige niveau 4
  • Verpleegkundige niveau 5

Methode

Klassikaal

Niveau

niveau 4

Duur

3 uur

Eerstvolgende scholingen
17
May
09:30
105.00   Leiden