A. Melden in de zorg (VIM) en Ouderenmishandeling

A. Melden in de zorg (VIM) en Ouderenmishandeling

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, een bekende uitdrukking. Als het goed is leren we ervan. In de zorg hebben we de verplichting om deze incidenten te melden. Vanuit De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn alle zorgaanbieders, groot of klein, verplicht een systeem te hebben om van incidenten te kunnen leren.

Als professional ben je volgens de Wet meldcode huiselijk geweld ook verplicht om ouderenmishandeling te melden. De afgelopen jaren neemt het aantal gevallen van ouderenmishandeling toe, dit hoeft niet altijd opzet te zijn maar kan ook komen door overbelasting van de mantelzorger (ontspoorde mantelzorg). Ook worden ouderen soms mishandeld door een zorgprofessional, ouderenmishandeling in de zorg. Beide vormen van mishandeling moeten worden gemeld, maar op andere meldpunten.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Wat zijn incidenten?
 • Hoe moet ik melden?
  • Wanneer melden bij de IGZ
 • Eisen over het leren van een incident
 • Ouderenmishandeling wat is dat?
  • Ouderenmishandeling thuis
  • Ouderenmishandeling in de zorg
 • Melden
  • Meldcode huiselijk geweld
  • Landelijk Meldpunt Zorg

 

Punten Kwaliteitsregister V&V: 3

Doelgroep

Methode

Klassikaal

Niveau

overige

Duur

3 uur

Eerstvolgende scholingen
26
Jun
13:30
105.00   Leiden
06
Oct
13:30
105.00   Leiden