A. Reeks Ouderenzorg

A. Reeks Ouderenzorg

Met het toenemen van de vergrijzing neemt ook de groep ouderen toe. Bij ouderen neemt ook de kans op het krijgen van een of meer chronische ziekten toe. De complexiteit van zorg en het afnemen van de zelfredzaamheid van deze ouderen, kwetsbare ouderen, vraagt om specifieke kennis van een zorgverlener. In deze reeks leer je meer over de specifieke zorg aan (kwetsbare) ouderen.

Dagdeel 1: Ouderenzorg en kwetsbare ouderen

 • Wat is ouderenzorg en wanneer is iemand kwetsbaar?
 • Wat zijn ouderdomsziekten?
 • Eenzaamheid, depressie of dementie zie jij het verschil?
 • Richtlijnen voor ouderenzorg
  • Handreiking kwetsbare ouderen voor de eerste lijn
 • Risicosignalering

Dagdeel 2: Samenwerken in de ouderenzorg

 • Informele zorgverleners, wie zijn dat?
 • Samenwerken hoe doe je dat?
  • Netwerk in kaart
  • Samen zorgen
 • Communicatie
  • Afspraken maken
  • Motiveren
  • Hulpmiddelen

Dagdeel 3: Medicatie bij (kwetsbare) ouderen

 • Veranderingen in het lichaam die invloed hebben op de werking van geneesmiddelen zoals:
  • Opname
  • Nierfunctie
  • Leverfunctie
 • Polyfarmacie bij ouderen
 • Bijwerkingen: andere en/of meer
 • Signaleren van problemen
  • Hulpmiddelen bij moeite met medicijngebruik
  • Signaleringsinstrument
  • PMB (Periodieke Medicatie Beoordeling)

Dagdeel 4: Incontinentie in de ouderenzorg

 • Wat is incontinentie:
  • Urine-incontinentie
  • Ontlastingsincontinentie
  • Behandeling
 • Signaleren en voorkomen
  • Richtlijn urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen
 • Zorg o.a:
  • Mobiliteit
  • Huidverzorging
  • Schaamte
 • Materialen

Dagdeel 5: Robotica en domotica in de ouderenzorg

 • Wat is het verschil tussen robotica en domotica?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de zorgrobotica van de afgelopen jaren in Nederland?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor de ouderenzorg?
  • Wat is er?
  • Hoe kies je?
 • Robots en privacy

Dagdeel 6: Melden in de zorg en ouderenmishandeling

 • Wat zijn incidenten?
 • Hoe moet ik melden?
  • Wanneer melden bij de IGZ
 • Eisen over het leren van een incident
 • Ouderenmishandeling wat is dat?
  • Ouderenmishandeling thuis
  • Ouderenmishandeling in de zorg
 • Melden
  • Meldcode huiselijk geweld
  • Landelijk Meldpunt Zorg

 

Punten Kwaliteitsregister: 18

Doelgroep

 • niveau 3
 • niveau 4
 • niveau 5

Methode

Klassikaal

Niveau

niveau 4

Duur

6 x 3 uur

Eerstvolgende scholingen
22
Sep
09:30
570.00  
Leiden
Bestaat uit meerdere sessies:
- 22 Sep 2020 09:30 - 16:30
- 29 Sep 2020 09:30 - 16:30
- 06 Oct 2020 09:30 - 16:30