A. Palliatieve zorg

A. Palliatieve zorg

De zorg in Nederland wordt steeds meer in protocollen "gevangen". Maar palliatieve zorg is bij uitstek Zorg op Maat. Met de bedoeling zo veel mogelijk af te stemmen op de wens van de zorgvrager en het zo comfortabel mogelijk te maken in de fase waarin genezing niet meer mogelijk is. Dit is een breed begrip aangezien er ziektebeelden zijn waar jarenlang van palliatie sprake kan zijn.

Een belangrijk principe is dat de zorgverlener niet de alleswetende beslisser is, maar naast iemand staat meer als voorlichter en ondersteuner. De zorgvrager is degene die op basis van gedegen informatie van de zorgverleners / behandelaars samen met de naasten beslissingen neemt. Om deze rol optimaal te kunnen vervullen is het belangrijk dat je zelf op de hoogte bent van de juiste informatie.

Tijdens deze dag krijg je inzicht in de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland en de mogelijk- en onmogelijkheden voor juiste zorgverlening om zo jouw zorgvrager bij te staan juiste beslissingen te kunnen nemen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat palliatieve zorg?
  • Palliatieve netwerken
  • Samenwerken met wie en hoe?
  • Zorgpad stervensfase
  • Ethiek
  • Palliatieve zorg in ander culturen

In verband met de huidige RIVM richtlijnen moet iedere deelnemer zelf lunch meenemen.

Punten Kwaliteitsregister V&V: 6

Doelgroep

  • Verzorgende IG
  • Verpleegkundige niveau 4
  • Verpleegkundige niveau 5

Methode

Klassikaal

Niveau

overige

Duur

6 uur

Eerstvolgende scholingen
14
Dec
09:30
205.00   Bergen op Zoom