″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Privacy statement

Voor Bijscholingscentrum is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van bijscholingscentrum.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook discreet verwerkt en beveiligd. Bijscholingscentrum.nl voldoet aan alle eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Vastlegging en verwerking van gegevens

Voor de dienstverlening van bijscholingscentrum.nl is het noodzakelijk dat gegevens van gebruikers worden vastgelegd in een bestand. Bijscholingscentrum gebruikt die gegevens om:

  • • service te verlenen als je dat bij het gebruik van bijscholingscentrum.nl verlangt, bijvoorbeeld als je je wachtwoord bent vergeten;
  • • voor jou interessante informatie te selecteren en deze per e-mail aan je toe te zenden;
  • • toekomstige werkgevers in contact te laten treden met interessante werkzoekenden;
  • • gebruikers de elektronische versie van de nieuwsbrieven van bijscholingscentrum.nl toe te sturen;
  • • gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van bijscholingscentrum.nl, en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht bijscholingscentrum.nl rekening te houden met voorkeuren.

Beveiliging gegevens en klikgedrag

Bijscholingscentrum.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens van gebruikers. Op de website bijscholingscentrum.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Doel hiervan is om de inrichting van de website beter te maken zodat bijscholingscentrum.nl zijn dienstverlening verder kan optimaliseren, en zijn bezoekers zo goed mogelijk van dienst kan zijn.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van zijn elektronische diensten maakt bijscholingscentrum.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van een computer wordt opgeslagen als iemand met deze computer een website bezoekt. Bijscholingscentrum.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen alleen om het gebruik van de website te vereenvoudigen.

Aansprakelijkheid

Onze portal bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot de privacy van onze bezoekers. Wij raden onze bezoekers aan om goed op te letten wanneer zij onze internetsite verlaten, en om altijd de privacyverklaring van een internetsite te lezen als de betreffende site persoonsgebonden informatie verzamelt.

Geen aansprakelijkheid voor andere sites

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die wordt verzameld door middel van de website bijscholingscentrum.nl. Bijscholingscentrum.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de portals. Evenmin is bijscholingscentrum.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de eigen site. Bijscholingscentrum.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden informatie van de eigen site te verwijderen.

Wijzigingen

Bijscholingscentrum.nl houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacybeleid van bijscholingscentrum.nl.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid, mail dan naar info@bijscholingscentrum.nl.