″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Tips en tricks voor verpleegkundig rekenen

Van de druppelsnelheid van een infuus tot het klaarmaken van een injectie: het maken van berekeningen is onlosmakelijk verbonden met het werk van verpleegkundigen! Voor de veiligheid van patiënten is een goede rek

envaardigheid van verpleegkundigen van groot belang. Een rekenfout kan immers leiden tot een medische misser. Zorg daarom dat het verpleegkundig rekenen in uw organisatie verankerd is en faciliteer uw verpleegkundig personeel in het oefenen van hun rekenvaardigheid!

bron: http://www.cito.nl/bedrijven/verpleegkundig_rekenen