″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Moeilijke vindbare aders prikken? Hier 5 tips!

Moeilijke vindbare aders prikken?

Hier 5 tips!

1. Ontspan! Laat de patiënt zo goed mogelijk ontspannen. Neem de tijd voor het prikken en probeer de patiënt op zijn gemak te stellen. 

2. temperatuur: De temperatuur van de patiënt moet warm zijn en vooral de plek/arm waar je wilt prikken. Een deken uit de warmtekast kan helpen en/of laat de arm even een kwartiertje in warm water hangen. Dit zorgt voor dilatatie van de bloedvaten, waardoor ze beter zichtbaar en/of voelbaar worden.

3. Stuwing: Zorg voor voldoende stuwing. Breng een stuwband aan op de bovenarm en zorg dat de veneuze terugvloei naar het hart wordt afgekneld, maar dat de arteriële circulatie niet wordt belemmerd en de pols dus nog voelbaar is. Een bloeddrukmeter is ook wel een alternatief omdat dit meer controle biedt. Meet eerst de bloeddruk en laat de meter leeglopen. Pomp daarna de meter op tot een waarde die tussen de boven- en onderdruk ligt. Het bloed stroomt dan wel de arm in, maar niet terug naar het hart. Je hebt hiervoor wel een handbloeddrukmeter nodig of een automatische bloeddrukmeter met een venous-stase instelling. Dan pompt de bloeddrukmeter zich op, tussen de zojuist gemeten waarden in.

4. Laten hangen: Laat de arm even naar beneden hangen en vraag de patiënt, terwijl de stuwband is aangespannen, om een aantal keer de hand te openen en te sluiten en vervolgens een vuist te maken. Omdat de stuwband de bloedstroom richting het hart tegenhoudt, treedt er venastase op en wordt het bloedvat beter zichtbaar.

5. Hulpmiddelen: Gebruik een venoscoop om de bloedvaten beter zichtbaar te maken. Deze toestellen zijn wel kostbaar en zorgen alleen voor een betere zichtbaarheid, niet voor een betere diameter of beter verloop van de ader. Goede stuw- en priktechnieken blijven uiteraard nodig.