″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Een klacht melden?

Bijscholingscentrum wil betaalbare en kwalitatief hoogstaande bijscholingen verzorgen voor zzp'ers en medewerkers van zorginstellingen. Wij zetten ons in om onze deelnemers en klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Wij vinden het belangrijk om van een klacht op de hoogte te zijn. Wij nemen klachten zeer serieus en hebben een speciale klachtenregeling.

Contact binnen vijf werkdagen

Een klacht kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar worden gemaakt. Iemand van ons team neemt binnen vijf werkdagen contact op om de klacht te bespreken. We nemen de klacht in behandeling en binnen twee weken komen wij met een voorstel voor een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunnen we een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Wij zijn hiervoor aangesloten bij SEMzorg (www.semzorg.nl).