″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Wie zijn wij?

Bijscholingscentrum is opgericht in 2009 door Hanneke van der Kooij, die meer dan twintig jaar ervaring heeft in de gezondheidszorg. Mede door haar kennis en ervaing in de diverse velden van de gezondheidszorg heeft zij gezien dat niet alleen scholing in de gezondheidszorg nodig is, maar vooral waarom.

waarom doen wij wat we doen?

Hanneke is er van overtuigt dat gekwalificeerd en bekwaam personeel essentieel is en dat Bijscholingscentrum door haar persoonlijke benadering voor het overdragen en uitbreiden van kennis bij kan dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Bijscholingscentrum verzorgt op deze manier dagelijks op vele locaties in Nederland bijscholingen, ondersteund door een team van enthousiaste docenten en geweldige collega’s op ons kantoor in Leiden.

Het belang van bijscholen

Bij- en nascholen is een vereiste in een werkveld waarin bijna dagelijks nieuwe inzichten ontstaan, nieuwe materialen op de markt komen en 'fouten' vergaande gevolgen kunnen hebben. Bovendien stelt de overheid steeds meer eisen aan zorgverleners, die aantoonbaar bekwaam moeten zijn om in de zorg te mogen werken. Bijscholingscentrum biedt kwalitatief hoogwaardige en professionele bijscholingen, die vooral ook 'leuk' zijn. Onze deelnemers komen dan ook regelmatig en graag terug om hun kennis op te frissen en hun vaardigheden bij te houden.

Onze docenten

Het uitgangspunt is dat onze docenten hun cursussen en trainingen flexibel en kundig laten aansluiten bij de (praktijk-)ervaringen van onze deelnemers. Onze docenten delen hun kennis en praktijkervaring met een flinke dosis enthousiasme, waardoor leren leuk wordt. Wij werken met een team van vakbekwame en praktijkgerichte docenten en trainers, die elk een eigen specialisatie hebben, zoals:

  • • Verpleegtechnische vaardigheden
  • • Palliatieve zorg
  • • Geestelijke gezondheidszorg (onder meer autisme, dementie, depressie)
  • • Ouderenzorg
  • • BHV & Reanimatie (kinderen en volwassenen)
  • • Fysiotherapie (bewegings- en tiltechnieken)
  • • Medicatieveiligheid

Betaalbaar

Bij ons staat voorop dat onze bijscholingen betaalbaar moeten zijn, maar met behoud van kwaliteit. We zetten cursusmaterialen en andere ondersteunende middelen praktisch in, en geven bijscholing zonder overbodige poespas. Zo houden we de kosten laag, terwijl de kwaliteit van onze cursussen voor onze deelnemers hoog is.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bijscholingscentrum draagt graag haar steentje bij aan een duurzame samenleving. We doen dat door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We dragen bij aan de kwaliteit van de zorg door onze bijscholingen aan te bieden. Bovendien stellen we onze ervaring en expertise ter beschikking aan stagiairs, om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan hun ontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons verder dat we bewust omgaan met onze middelen. We gebruiken zo weinig mogelijk papier, printen weinig uit en bieden lesmateriaal als readers zoveel mogelijk digitaal aan.