″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Handige links

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden

www.kwaliteitsregistervenv.nl
Online registratiesysteem waarmee je als verpleegkundige of verzorgende inzichtelijk kunt maken dat jij staat voor kwaliteit van zorg.

BIG-register | Homepage

https://www.bigregister.nl
Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

 

Pallialine

www.pallialine.nl
Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg, met aanbevelingen opgesteld vanuit uit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling.

MijnKeurmerk.nl

https://www.mijnkeurmerk.nl
Deze website is bedoeld voor zzp'ers in de zorg. De site bevat alle informatie die nodig is voor het aanvragen en onderhouden van een erkend kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige ondernemers in de zorg.