″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

De verplichte BIG-herregistratie

Sinds 1 januari 2009 is elke BIG-geregistreerde verpleegkundige verplicht om zich elke vijf jaar te laten herregistreren. Voorwaarde voor herregistratie in het BIG-register is dat je in de achterliggende vijf jaar minimaal 2080 uur hebt gewerkt als verpleegkundige. Gemiddeld is dat acht uur per week. Voldoe je niet aan deze urennorm (of 'werkervaringseis'), dan kun je alsnog voor herregistratie in aanmerking komen door een scholingstraject te volgen.

Welke werkzaamheden tellen mee?

Er zijn drie eisen waaraan je werkzaamheden moeten voldoen om ze te kunnen meetellen voor de norm van 2080 arbeidsuren in vijf jaar tijd:

 

  1. 1. Het gaat om werkzaamheden in de individuele gezondheidszorg. Dat zijn werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op een persoon en die het doel hebben om de gezondheid van deze persoon te bevorderen of bewaken.
  2. 2. De werkzaamheden vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor je de herregistratie aanvraagt. Als je (ook) hebt gewerkt in een ander beroep of in een andere functie dan verpleegkundige, dan tellen zulke werkzaamheden toch mee, zolang ze vallen binnen het betreffende deskundigheidsgebied.
  3. 3. Als je (ook) hebt gewerkt in een ander beroep of een andere functie dan verpleegkundige, dan moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd op minimaal MBO-niveau 4 willen ze meetellen voor de urennorm. Heb je een deel van je werkzaamheden in de achterliggende vijf jaar uitgevoerd in een ander beroep dan verpleegkundige, maar deze werkzaamheden voldoen aan alle drie criteria? Dan mag je die betreffende uren dus toch meetellen voor de urennorm.

Scholingstraject

Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om (toch) in aanmerking te komen voor herregistratie. Je kunt dan bijvoorbeeld een toets maken via CITO. Ook kun je een scholingstraject volgen via de Hogeschool Leiden of een erkend ROC. Helaas tellen (geaccrediteerde) bij- en nascholingen niet mee in het herregistratietraject.

Meer weten?

Meer informatie over de verplichte herregistratie voor de wet BIG vind je op www.bigregister.nl. Ook op de websites www.cito.nl en www.lcwz.nl vind je aanvullende informatie over de BIG-herregistratie voor verpleegkundigen.