″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

De accreditatie van Bijscholingscentrum

Bijscholingscentrum wordt erkend als een volwaardig bijscholingsbedrijf dat voldoet aan alle elementaire kwaliteitseisen. Wij hebben een instellingsaccreditatie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en ons bijscholingsaanbod is voor het grootste deel geaccrediteerd. Al onze bijscholingen, geaccrediteerd of niet, voldoen aan deze kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister V&V

Een certificaat dat door Bijscholingscentrum wordt uitgegeven, vermeldt altijd het aantal accreditatiepunten. Deze punten worden door ons ingevoerd in het kwaliteitsregister V&V. We streven ernaar dat je de punten die horen bij een bijscholing, binnen vier weken na afronding kunt terugvinden in je portfolio. Om de accreditatiepunten die je met een bijscholing verdient te kunnen opvoeren moeten wij jouw inschrijfnummer bij het kwaliteitsregister V&V ontvangen. Je kunt dat inschrijfnummer vermelden op de deelnemerslijst of bij je inschrijving.

Meer informatie

Alle nodige informatie over het kwaliteitsregister V&V kun je nalezen op www.kwaliteitsregistervenv.nl. Op die website staat ook hoeveel geaccrediteerde punten je als verzorgende en verpleegkundige kunt behalen. Voor herregistratie in het kwaliteitsregister V&V (niet het BIG-register!) moet je minimaal 184 punten in vijf jaar tijd behalen.