″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

© 2015 Bijscholingscentrum.nl

Alle rechten voorbehouden

Alle werken en informatie op de website bijscholingscentrum.nl zijn beschermd door het auteursrecht en/of het databankenrecht van Bijscholingscentrum en/of haar leden. Als gebruiker mag u de informatie die verschijnt op uw beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Openbaarmaking of verveelvoudiging, in welke vorm dan ook, is echter niet toegestaan, tenzij Bijscholingscentrum hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Bij openbaarmaking of verveelvoudiging valt te denken aan: • verspreiden; • verzenden; • opnemen in een ander werk of netwerk of een andere website; • tijdelijke of permanente reproductie; • vertalen of bewerken; • anderszins al dan niet commercieel hergebruik.

Geen aansprakelijkheid voor fouten

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van de website bijscholingscentrum.nl de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Bijscholingscentrum geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden.