″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Handelingen oefenen en toetsen

De kwaliteit van de gezondheidszorg moet continue worden geborgd. Wet- en regelgeving voor de zorg stelt alsmaar hogere eisen aan de manier waarop zorgverleners hun vakbekwaamheid aantonen. Op basis van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) moeten zorgverleners hun theoretische kennis onderhouden. Belangrijk is ook dat zorgverleners hun voorbehouden en risicovolle handelingen in de praktijk oefenen en laten toetsen.

Twee praktijklokalen

Bijscholingscentrum heeft hiervoor twee praktijklokalen ingericht, een grote en een kleinere, waarin zorgverleners een groot aantal handelingen uitgebreid kunnen oefenen. Beide praktijklokalen zijn uitgerust met alle benodigde materialen om een praktijksituatie voor deelnemers zo realistisch mogelijk te maken. Het grote lokaal leent zich goed voor groepsscholingen en is uitgerust met onder meer:

  • • oefenpoppen
  • • meerdere hoog-laag bedden
  • • enkele tilliften
  • • diverse hulpmiddelen, zoals fantomen, infuusarmen en een zuurstofcilinder

Het kleine praktijklokaal is zeer geschikt voor individuele begeleiding. Ook dat lokaal is uitgerust met onder meer een hoog-laag bed en alle gewenste hulpmiddelen. Uiteraard kunnen wij voorzien in de benodigde protocollen, observatielijsten en oefenmaterialen, zoals sondevoedings- en urinekatheters, stomazakken, zwachtels, insulinemeters, glucosepennen en vele andere materialen.

Aantoonbaar bekwaam

Zorgverleners kunnen in onze praktijklokalen uitgebreid oefenen. Daarnaast is er de mogelijkheid om vaardigheden te laten toetsen en aftekenen. Aantoonbaar bekwaam betekent immers dat je laat zien wat je kunt, en waar kan dat beter dan in een praktijklokaal? Bijscholingscentrum kan zorgverleners op individueel niveau laten oefenen en toetsen, maar organiseert ook groepsbijscholingen. Verder is het mogelijk om zorgverleners een van onze Wet BIG-workshops te laten bijwonen. Deze zogenoemde Carrouseldagen, die Bijscholingscentrum regelmatig organiseert, kondigen wij aan in ons actuele scholingsaanbod.

Gebruik praktijklokaal

Voor de begeleiding tijdens een praktijkoefening kunnen zorgverlenende instanties kiezen voor ofwel een eigen docent, ofwel een docent van Bijscholingscentrum. Wil je – bijvoorbeeld – een nieuwe werkwijze implementeren of de neuzen dezelfde kant op zetten? Dan is het soms beter om een eigen docent mee te nemen. Maar voor een onafhankelijke toetsing van de vaardigheden van medewerkers kan het juist beter zijn een docent van Bijscholingscentrum in te zetten.

Tarieven

  • • Het standaard tarief voor de huur van ons praktijklokaal bedraagt € 185,00 euro per dagdeel.
  • • Een lunch kost € 7,50 per persoon.
  • • Voor een indicatie van de materiaalkosten en de eventuele inzet van een docent klik je op onderstaande offerte aanvraag.