″Verbeteren van de zorg begint bij gekwalificeerd personeel!″

Ondersteuning bij scholingsplicht

Bedrijven en instellingen in de zorg zijn wettelijk verplicht om een (bij)scholingsbeleid te voeren en te zorgen dat hun zorgverleners ‘aantoonbaar bekwaam’ zijn. Bijscholingscentrum ondersteunt bedrijven en instellingen bij de uitvoering daarvan. Wij hebben de afgelopen jaren veel expertise en ervaring opgebouwd met het verzorgen van bijscholingen in verschillende zorgorganisaties.

Wettelijke taak

De bewaking, en zo nodig de verbetering van de kwaliteit van de zorg, is een eis die vanuit de overheid wordt gesteld. Een individuele beroepsbeoefenaar heeft een verplichting tot continue bijscholen van de voorbehouden en risicovolle handelingen op grond van de Wet BIG. Zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben die verantwoordelijkheid op grond van de Kwaliteitswet.

Professioneel en verantwoord

Het bestuur van een zorginstelling is eindverantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en het kwaliteitsniveau. Van bestuurders van zorginstellingen wordt verwacht dat ze voorwaarden creëren zodat zorgverleners professionele en verantwoorde zorg kunnen verlenen. Professionele zorgverleners moeten zowel bevoegd als 'aantoonbaar bekwaam' zijn. Het is belangrijk dat beide kwalificaties 'geborgd' worden. De bijscholingen van Bijscholingscentrum dragen bij aan het kwaliteitsniveau en e.e.a. is geborgd doordat Bijscholingscentrum de zorgverleners in het Kwaliteitsregister van V&VN mag accrediteren.

Aanbod

Natuurlijk is het altijd mogelijk om gebruik te maken van het geplande (standaard) aanbod op de site van Bijscholingscentrum. Organisaties kunnen echter ook optimaal gebruik maken van de expertise van Bijscholingscentrum door te kiezen voor bijscholingen op maat. Bijscholingscentrum heeft als doel met u mee te denken over hoe de bijscholing voor een organisatie het meeste rendement oplevert. Bijscholing op maat heeft deze voordelen:

  • • Bijscholing is toegespitst op de eigen situatie binnen de organisatie
  • • Bijscholing op locatie
  • • Bijscholing voor een specifieke doelgroep
  • • Bijscholing alleen voor 'eigen mensen'
  • • Bijscholing stimuleren door tegemoetkoming in de bijscholingskosten aan medewerkers

Kostenvoordelen voor bedrijven

Bijscholingscentrum heeft voor bedrijven de volgende kostenvoordelen: • Korting bij afname van meerdere groepsbijscholingen • Bijscholingen op uw eigen locatie bespaart u de reiskosten van de deelnemers • Abonnement* voor afnemen van groepsbijscholingen voor een periode van minimaal 1 jaar *Abonnement: afname van minimaal 6 bijscholingen per jaar met maximaal 12 deelnemers per groep.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden en voor het bespreken van jouw eigen wensen, kun je telefonisch contact opnemen met Bijscholingscentrum of hier een offerte aanvragen. Als wij vragen hebben naar aanleiding van jouw gegevens in een offerteaanvraag, dan nemen wij binnen vijf werkdagen contact op. Heb je een vraag over onze diensten, kijk dan ook bij 'veel gestelde vragen'.